Appartementen
Vakantiehuizen
Boek nu
Onze aanbiedingen
Over het resort
Groupen
Ons team
Sales
Contact
Tour Virtual

Gebruiksvoorwaarden & Privacy-beleid

WETTELIJKE DISCLAIMER
 
Deze website is eigendom van CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES S.L. met belastingnummer (CIF) B93073963, met vestigingen in ALQUERIA, 1 ESTEPONA 29680 en geregistreerd in het handelsregister van Málaga met de volgende gegevens in volume 4792, boek 3700, sheet 14, pagina MA- 106229, paragraaf 1.
Neem voor eventuele vragen contact met ons op via email: reservas@cortijodelmarresort.com
 
Voor deze website is uitsluitend de in Spanje geldende wetgeving toepasbaar, welke van toepassing is voor zowel Spaanse staatsburgers als niet Spaanse staatsburgers die van deze website gebruik maken.

De GEBRUIKER heeft gratis toegang tot onze website, onder voorwaarde dat deze de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN die op dit moment van kracht zijn, waarvan wij u vragen deze goed door te lezen, helemaal heeft gelezen en deze volledig, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Door deze site, de inhoud of diensten daarvan te gebruiken, stemt DE GEBRUIKER ermee in aan deze algemene gebruiksvoorwaarden te zijn gebonden. Wanneer u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, dan dient u per direct het gebruik van en het navigeren op deze website te stoppen.

Wij behouden ons het recht voor om de presentatie en configuratie van onze website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, diensten uit te breiden of te reduceren, alsook de verwijdering ervan van het internet, evenals de geleverde diensten en de inhoud.
 
A.  INTELLECTUEEL EIGENDOM
 
Alle inhoud, teksten, afbeeldingen, merken en broncodes zijn ons eigendom, of dat van derden waarvan wij de exploitatierechten hebben verkregen, en die ook door intellectuele en industriële eigendomsrechten worden beschermd.
 
De gebruiker heeft alleen het recht om het bovenstaande privé en zonder winstoogmerk te gebruiken, en heeft de uitdrukkelijke toestemming nodig om delen van onze website te wijzigen, te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of enig recht van de eigenaar uit te oefenen.
 

B.  TOEGANGSVOORWAARDEN
 
De toegang tot onze website is gratis en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie.

Met het verstrekken van persoonlijke gegevens, geeft de GEBRUIKER uitdrukkelijk aan in te stemmen met ons privacybeleid.
 
U zult onze website te goeder trouw en volgens de normen van de openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden gebruiken. Het bezoeken van onze website gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die in alle gevallen aansprakelijk is voor eventuele schade die aan ons of aan derden wordt toegebracht.
 
Omdat het onmogelijk is om controle uit te oefenen over de informatie, inhoud en diensten op andere websites waartoe u toegang kunt krijgen via links die wij op onze website beschikbaar stellen, informeren wij u dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites die volledig los staan van ons bedrijf.

 
C.  PRIVACYBELEID
 
Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn kernwaarden van CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES S.L. en als gevolg daarvan voelen wij ons verplicht om de privacy van de gebruiker ten allen tijde te waarborgen en om geen onnodige gegevens te verzamelen. Hieronder verstrekken wij u alle relevante informatie over ons privacybeleid ten aanzien van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, met uitleg hierover:

• Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
• Voor welk doel verzamelen wij de gegevens die wij van u vragen.
• Wat is de wettelijke basis van de gegevensverwerking.
• Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen.
• Naar wie worden uw gegevens doorgestuurd.
• Wat zijn uw rechten.
 
1.   WIE IS VERANTWOORDELIJK: Zie de gegevens bovenaan de bladzijde.
 
2.    DOEL, WETTELIJKE BASIS EN BEWARING en actueel houden van de gegevensverwerking die worden verzonden via het:
 
·        Contactformulier.
 
Doel: Om u de mogelijkheid te bieden contact met ons te kunnen opnemen, zodat wij uw verzoeken om informatie kunnen beantwoorden, alsook mailings over onze producten, diensten en activiteiten naar u toe te sturen, ook via e-mail, indien u het keuzevakje daarvoor hebt aangevinkt.

Wettelijke basis: De toestemming van de gebruiker bij het verzoek om informatie via ons contactformulier en het keuzevakje voor acceptatie aan te vinken bij het versturen van informatie.
 
Bewaring: Tot uw vraag via ons contactformulier of via e-mail is afgehandeld, en deze niet heeft geleid tot nieuwe gegevensverwerking, en als u heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële mailings, totdat u een aanvraag indient om u hiervoor uit te schrijven.

·         E-mail
 
Doel: Om te kunnen reageren op uw vragen, uw verzoeken te kunnen behandelen en uw vragen en onduidelijkheden weg te nemen. Wanneer wij uw Curriculum Vitae ontvangen, kan uw persoonlijke en curriculaire informatie in onze database worden opgenomen en voor onze huidige en toekomstige selectieprocessen worden gebruikt.
 
Wettelijke basis: De toestemming van de gebruiker bij verzoeken om informatie via e-mail of het versturen van informatie en een CV om te participeren in onze selectieprocessen.
Bewaring: Zodra uw e-mailverzoek is afgehandeld, en deze niet heeft geleid tot nieuwe gegevensverwerking. Wanneer wij uw CV hebben ontvangen, kunnen uw gegevens gedurende maximaal één jaar worden bewaard en voor toekomstige selectieprocessen worden gebruikt.
De verplichting om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen die het heeft wanneer hier niet aan wordt voldaan.
Voor het verstrekken van persoonlijke gegevens is een minimum leeftijd van 14 jaar vereist of, indien van toepassing, voldoende wettelijke handelingsbekwaamheid om het contract af te sluiten.
De persoonlijke gegevens waarom wordt verzocht zijn nodig om uw verzoeken te behandelen, u als gebruiker te registreren en/of u de diensten te verlenen die u hebt afgenomen. Wanneer u de persoonlijke gegevens waarom wij vragen niet verstrekt, kunnen wij u niet op een correctie manier van dienst zijn of de door u verzochte dienst verlenen.
In alle gevallen behouden wij ons het recht voor om te beslissen over het al dan niet opnemen van uw persoonlijke gegevens en andere informatie in onze databases.

3. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS.
 
Uw gegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet worden overgedragen aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

4. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
 
U kunt op elk gewenst moment de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen enkele invloed op de uitvoering van de inschrijvingsovereenkomst of eerder aangegane overeenkomsten.
 
U kunt daarnaast de volgende rechten uitoefenen:
• Verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens of aanpassing daarvan als deze niet correct zijn.
• Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, wanneer deze gegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
• Verzoeken om beperkte verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden.
• Verzoeken om stopzetting van de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.
• Verzoeken om gegevensoverdracht, in gevallen die van toepassing zijn in de regelgeving.
• Andere rechten die door de toepasbare regelgeving worden verleend.

Waar en hoe u uw rechten kunt aanvragen: Door een schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke persoon naar zijn of haar post- of e-mailadres te sturen (zie paragraaf A), onder vermelding van “Persoonlijke Gegevens” en gespecificeerd welk recht u wilt uitoefenen en met betrekking tot welke persoonlijke gegevens.
 
Wanneer er geschillen met het bedrijf ontstaan met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).
 
5.  DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 
Met het doel om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, informeren wij u dat wij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van de verstrekte persoonlijke gegevens te garanderen en deze te beschermen tegen wijzigingen, verlies en ongeautoriseerde toegang of verwerking.

6.  HET UPDATEN VAN UW GEGEVENS
 
Voor het up-to-date houden van uw persoonlijke gegevens is het essentieel dat u ons altijd informeert wanneer er zich eventuele wijzigingen voordoen, omdat wij anders niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de nauwkeurigheid daarvan.
 
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het privacybeleid ten aanzien van persoonlijke gegevens die u aan derden kunt verstrekken via de links die op onze website worden weergegeven.
 
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd om deze aan eventuele veranderingen op onze website aan te passen, alsook aan mogelijke wettelijke of jurisprudentie wijzigingen die zich kunnen voordoen ten aanzien van persoonsgegevens. Daarom adviseren we u om, elke keer dat u ons via onze website gegevens verstrekt, het privacybeleid door te lezen.
 
D.  VERANTWOORDELIJKHEDEN

Met het ter beschikking stellen van deze website willen wij de gebruiker ervan een dienst van hoge kwaliteit aanbieden, daarbij gebruik makend van de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verstrekking van deze dienst, alsook de daarvoor gebruikte technologische middelen. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen of andere elementen die op welke manier dan ook schade kunnen aanrichten aan het computersysteem van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de dienst constant en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

Het is de GEBRUIKER niet toegestaan om een handeling van welke aard dan ook op onze website te verrichten die resulteert in een excessieve overbelasting van onze computersystemen, evenals het introduceren van virussen, het installeren van robots of software die de normale werking van onze website wijzigen of schade aan onze computersystemen aanrichten.
 
Het gebruik van onze website is geheel op eigen risico van de GEBRUIKER .
 
De GEBRUIKER geeft aan dat hij of zij alle informatie met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van onze website heeft begrepen en erkent dat deze voldoende zijn, voor zover deze geen fouten bevatten, en aanvaardt deze daarom volledig en uitdrukkelijk.
 
E. RESERVERING AV KOKKER

CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. forbeholder seg retten til å bruke informasjonskapsler i brukerens nettlesing gjennom sine nettsteder for å lette personvern og bekvemmelighet av navigering.

Etter retningslinjene for databeskyttelse av selskapet, CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. informerer om at informasjonskapsler er knyttet til den anonyme brukeren og deres datamaskin, og ikke gi brukerens navn og etternavn.

Brukeren har mulighet til å konfigurere nettleseren slik at han blir informert om mottak av informasjonskapsler, og hvis han ønsker det, kan han forhindre at de installeres på harddisken. For tilgang til nettstedet til CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. installasjonen av informasjonskapsler vil ikke være obligatorisk.

Aanbestedingsprocedure

Bij gebruik van de dienst zal de gebruiker een bevestigingsmail ontvangen met daarin een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Als u de consument bent, zult u zodra het bedrag in overeenstemming met uw bestelling is ontvangen weer een bevestigingsmail ontvangen die dient als bewijs van uw reservering.

De prijzen die getoond worden op het moment van reservering zijn inclusief IVA (of de equivalente belasting) volgens het belastingtarief dat op dat moment geldt.

Betalingsmogelijkheden

De betalingen worden gerealiseerd via TPV, waarbij VISA, MAESTRO en MASTERCARD creditcards worden geaccepteerd.

De eigenaar van de creditcard accepteert dat hij of zij verantwoordelijk is voor de transacties gerealiseerd via de website.

ANNULERINGSVOORWAARDEN 2019

Voorwaarden laag- en middenseizoen (Annuleringen tot 48 uur voor de aankomstdatum: Kosteloos. Annuleringen minder dan 48 uur voor de aankomstdatum of in het geval van een no-show: eerste overnachting wordt in rekening gebracht). Aanbetaling: bedrag van de eerste overnachting wordt 48 uur voor de aankomstdatum in rekening gebracht.

Van januari tot juni
Van september tot december

Voorwaarden hoogseizoen en speciaal hoogseizoen (Annuleringen tot 15 dagen voor de aankomstdatum: Kosteloos. Annuleringen minder dan 15 dagen voor de aankomstdatum of in het geval van een no-show: 50% van het verblijf). Aanbetaling: 50% van het verblijf worden 15 dagen voor de aankomstdatum in rekening gebracht.

Juli en augustus

NIET-RESTITUEERBARE RESERVERINGEN DIRECT DOOR CLIËNTEN

Niet-restitueerbare reserveringen zullen door het etablissement voor 100% in rekening worden gebracht zonder mogelijkheid tot annulering, maar met de optie om de data van het verblijf of de naam van de maker van de reservering te veranderen binnen een periode van één jaar.